Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), BUSBAC SERVEIS SL informa que és titular del lloc web www.busbac.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, BUSBAC SERVEIS SL informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és BUSBAC SERVEIS SL, amb CIF B60468097 i domicili social a CL GENERAL PRIM, 33-35 1r 08191, RUBI (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil, al tom, foli, full i inscripció. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: hola@busbac.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de BUSBAC SERVEIS SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de BUSBAC SERVEIS SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de BUSBAC SERVEIS SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per BUSBAC SERVEIS SL per l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per BUSBAC SERVEIS SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

BUSBAC SERVEIS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BUSBAC SERVEIS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, BUSBAC SERVEIS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

 

MODIFICACIONS

BUSBAC SERVEIS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d'ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), BUSBAC SERVEIS SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l'empresa, mitjançant els formularis a les seves pàgines , seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de BUSBAC SERVEIS SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, BUSBAC SERVEIS SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: CL GENERAL PRIM, 33-35 1r 08191, RUBI (BARCELONA).

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a BUSBAC SERVEIS SL, aquesta s'entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar a BUSBAC SERVEIS SL qualsevol variació i que BUSBAC SERVEIS SL té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

BUSBAC SERVEIS SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de BUSBAC SERVEIS SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de BUSBAC SERVEIS SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de BUSBAC SERVEIS SL. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de BUSBAC SERVEIS SL.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

BUSBAC SERVEIS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. BUSBAC SERVEIS SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

TOP